“จากแนวคิดที่ว่า โรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเริ่มต้นมาจาก
ร่างกายและจิตใจที่อ่อนแอลง ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดต่ำลง
จนไม่สามารถต้านทานหรือขจัดเชื้อโรคออกไปได้ก็เพราะการบริโภค
อาหารที่ไม่สอดคล้องกับกฎของธรรมชาตินั่นเอง”
นั่นเพราะเซลล์ในร่างกายมนุษย์เกิดและตายทุกวัน
ร่างกายจึงต้องการบริโภคอาหา รที่ครบถ้วนในสัดส่วน
ที่พอเหมาะพร้อมๆกัน เพื่อสร้างเซลล์ใหม่ที่สมบูรณ์
แข็งแรง

ญี่ปุ่น เป็นชนชาติที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก คนญี่ปุ่น อายุเกิน 100 ปี มีเกือบสามหมื่นคนแพทย์ชาวญี่ปุ่น มักพูดเสมอว่า เราสามารจะมีอายุมากขึ้นโดยไม่ต้อง แก่และเมื่อถึงคราวแก่ ก็แก่อย่างสวยงาม

หากจะค้นหาอาหารที่เป็นเคล็ดลับที่อยู่ในวัฒนธรรม
การกินของชาวญี่ปุ่นมาตลอดนั่นก็คือ “สาหร่าย”
อาหารเสริม : สาหร่ายเกลียวทอง
หรือสไปรูไลน่า


นักชีววิทยาคุณเจียมจิตต์ บุญสม เป็นผู้ที่ขนานนาม สาหร่ายสไปรูไลน่า Spirulina ว่า"สาหร่ายเกลียวทอง"
สืบเนื่องมาจากลักษณะของสาหร่ายชนิดนี้เป็นรูปเกลียว
ขดยาว และใช้ชื่อสาหร่ายเกลียวทองนี้ในหนังสือแปล
งานวิจัยของ ญี่ปุ่นเรื่อง "ความลับของสาหร่ายเกลียว- ทองผลทางการรักษาโรคที่ญี่ปุ่นค้นพบ" ให้กับสำนัก งานคณะกรรมการการวิจัย แห่งชาติิ จนขณะนี้ชื่อของ สาหร่ายเกลียวทองได้กลายมาเป็น ชื่อสามัญของอาหาร เสริมชนิดนี้สาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพ
ของคนไทย

"จีดีวัน เราใส่ใจสุขภาพคุณมาตลอดยี่สิบกว่าปี "

1. ถ้าคุณเป็นคนเครียด ทำงานหนัก
2. ถ้าคุณไม่มีเวลาพักผ่อน
    หรือหลับไม่สนิท
3. ถ้าคุณไม่ชอบทานผัก ผลไม้
4. ถ้าคุณมีพฤติกรรมดื่มเหล้า
    สูบบุหรี่
5. ถ้าคุณรู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
6.ถ้าคุณมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
7. ถ้าคุณต้องการลดน้ำหนัก
8. ถ้าคุณเป็นคนทานมังสวิรัติ
9.ถ้าคุณต้องการสารอาการครบถ้วน
10. ถ้าคุณต้องการ Detox เพื่อบำรุง
      ร่างกาย
ทองม้วนสูตรสาหร่ายเกลียวทอง


(C) Copyright 2009. Green Diamond Company Limited. All Rights Reserved. http://www.gd-1.com